OSALLISTUJASIVUT

(EUROOPPALAINEN) VAPAAEHTOISPALVELU EVS


 

(Eurooppalainen) Vapaaehtoispalvelu (Euroopean Voluntary Service EVS) on ohjelma, jossa tehdään vapaaehtoistyötä jossakin Euroopan tai lähialueen maassa yleensä 6–12 kuukautta.

Ohjelman nimi on muuttumassa vuoden 2018 aikana, uusi nimi tulee todennäköisesti olemaan Eurooppalainen Solidarisuus- ja Vapaaehtoispalvelu ( European Solidarity and Voluntary Service).

(Eurooppalainen) vapaaehtoispalvelu on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -ohjelmaa. Vapaaehtoistyöohjelma on suunnattu Euroopan unionin maissa, Islannissa, Norjassa ja Turkissa asuville nuorille aikuisille sekä paikallisille yleishyödyllisille organisaatioille.

Allianssin nuorisovaihdon kautta voi lähteä EVS-vapaaehtoiseksi muihin EU-maihin, Islantiin, Norjaan, Turkkiin sekä EU:n naapurimaihin kuten Balkanin ja Välimeren eteläpuoleiselle alueelle ja Armeniaan. 

(Eurooppalaisen) vapaaehtoispalvelun tarkoituksena on antaa nuorille elämänkokemuksia, jotka auttavat heitä itsenäistymään ja tarjoavat eväitä elämään. Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa kokemuksia kansainvälisyydestä ja tutustua toisen eurooppalaisen maan kulttuuriin ja siellä asuviin ihmisiin. 

Toteutuakseen vapaaehtoishanke vaatii kolme osapuolta: vapaaehtoisen nuoren sekä vapaaehtoisen lähettävän ja häntä isännöivän projektin. Allianssin nuorisovaihto on toiminut lähettävänä tahona jo 20 vuotta ja lähettää mielellään kansainvälisestä kokemuksesta kiinnostuneita ulkomaille kehittämään taitojaan. Suomessa on paljon muitakin lähettäviä tahoja, esimerkiksi monien paikkakuntien nuorisotoimet, paikalliset yhdistykset jne, joten EVS-vapaaehtoisuudesta kiinnostunut voi halutetssaan tiedustella olisiko omalla kotikunnalla tai harrastusjärjestöllä kiinnostusta toimia lähettävänä järjestönä. 

EVS-ohjelma tukee yleishyödyllisten organisaatioiden vapaaehtoisprojekteja, ja ohjelman tuella voidaan järjestää uudenlaista toimintaa ja saada tehdyksi sellaista työtä, joka muuten jäisi tekemättä.Allianssin nuorisovaihto on toiminut sekä lähettävänä että vastaanottavana tahona ohjelmassa.

Allianssin nuorisovaihdon  kautta on lähtenyt vapaaehtoisia esimerkiksi lintusairaalaan Espanjaan, iltapäiväkerho-ohjaajaksi Puolaan, mediaprojektiin Ranskaan, kulkukoiratarhaan Moldovaan, kodittomien järjestöön Englantiin, tanssiprojektiin Portugaliin, ympäristöjärjestöön Italiaan, tyttöjen kahvilaan Saksaan, museoon Unkariin, lastenohjaajaksi Kreikkaan, vapaaehtoisjärjestöön Montenegroon, nuorisotyöhön Venäjälle, kilpikonnahankkeeseen Kreikkaan, nuorisosirkukseen Englantiin, nuorisotiedotukseen Italiaan, ympäristö- ja yhteisökasvatukseen Tunisiaan, vesiprojektiin Jordaniaan ja moneen muuhun mielenkiintoiseen hankkeeseen.  Vapaaehtoisprojekteja on tarjolla yli 3000, joten valinnanvaraa riittää.

evs20

KUKA VOI HAKEA?


Ohjelmaan voivat hakea 18–30-vuotiaat EU-maiden kansalaiset sekä nuoret, joilla on pysyvä oleskelulupa johonkin EU-maahan. Esimerkiksi Allianssin nuorisovaihto lähettää mielellään vapaaehtoistyöhön myös Suomssa pysyvästi asuvia muiden maiden 18-30-vuotiaita kansalaisia.

Osallistujan tulee olla motivoitunut tekemään kansainvälistä vapaaehtoistyötä sekä oppimaan kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Työskentely toisessa maassa vieraalla kielellä vaatii myös joustavuutta sekä yhteistyö- ja aloitekykyä.

Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti nuoret, joilla ei juurikaan ole aiempaa kansainvälistä kokemusta eikä muita kanavia kansainvälistymiseen. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoilla on yleensä muita kansainvälistymiskanavia, joten he eivät ole EVS-ohjelman aivan ensisijaista kohderyhmää.   

EVS-ohjelmassa järjestetään myös sosiaalisen vahvistamisen hankkeita erityistukea tarvitseville nuorille. Näiden hankkeiden kesto on yleensä 2-8 viikkoa. 


MILLOIN?


Vapaaehtoisjakso kestää yleensä 6–12 kuukautta, mutta joskus on tarjolla lyhyempiäkin projekteja.    

Ohjelmaan on jatkuva haku eli täytä ilmoittautumislomake mahdollisimman ajoissa, jotta saat sinut lisätään listallamme ja saat hakuohjeita.  

Isäntäjärjestöt etsivät vapaaehtoisia yleensä 2-3 kuukautta ennen rahoitustuen hakupäivää eli avoimia paikkoja on haettavina erityisesti joulu-tammikuussa, maalis-huhtikuussa sekä elo-syyskuussa. 

EVS-ohjelmaan voi osallistua ympäri vuoden. Ohjelmassa on kolme rahoitustuen hakuaikaa vuodessa (helmikuun alussa, huhtikuun lopussa ja lokakuun alussa) johon mennessä EVS-hankkeen rahoitustukihakemus täytyy lähettää isäntäjärjestön, lähettävän järjestön ja hankkeeseen valitun nuoren yhdessä täyttämänä kansalliseen toimistoon, Suomessa Opetushallitukseen. 

Vapaaehtoiseksi voi lähteä aikaisintaan 3 kuukautta sen jälkeen, kun tukihakemus on lähetetty kansalliselle toimistolle. Eli esimerkiksi tammikuussa johonkin projektiin valitun EVS-vapaaehtoisen tukihakemus lähetetään kansalliseen toimistoon 1. helmikuuta ja jos hanke hyväksytään, voi vapaaehtoinen lähteä matkaan aikaisintaan toukokuun alussa.

Rahoitustuki haetaan  Hankkeen aloittamisajankohta

2. helmikuuta 1.5.-30.9. välillä alkavat hankkeet
26.huhtikuuta  1.8.-31.12. välillä alkavat hankkeet
4. lokakuuta 1.1.-31.5. välillä alkavat hankkeet

 

Ilmoittautumislomake kannattaa täyttää ja lähettää meille mahdollisimman ajoissa, siten pääsee alkuun hakuprosessissa ja saa meiltä lisäohjeita ja paikkatarjouksia ilman että vielä sitoutuu mihinkään.  

Rahoitustukea haetaan siinä vaiheessa kun järjestö on jo valinnut vapaaehtoisen eli ilmoittautumislomake pitää lähettää mielellään 2-6 kuukautta etukäteen.MITÄ MAKSAA?


Vapaaehtoistyöjaksolle myönnetään tuki, joka kattaa:

  • suurimman osan vapaaehtoisen matkakuluista (välimatkalaskurin mukaan, voi olla myös 100 %) 
  • matkustajavakuutuksen koko jakson ajalle
  • ylläpidon koko jakson ajan
  • valmennuksen ennen lähtöä sekä kohdemaassa
  • kielenopetusta
  • pienen taskurahan.

Koska osallistuminen ei maksa vapaaehtoiselle kovinkaan paljoa  (vain osa matkakuluista), eurooppalainen vapaaehtoispalvelu sopii myös nuorille, joilla ei ole matkakassaa valmiina tai mahdollisuutta sellaisen kartuttamiseen.


MITEN HAETAAN?


Sopivan projektin löytäminen voi viedä montakin kuukautta, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. Vapaaehtoinen on itse aktiivisesti mukana hakuprosessissa (muun muassa etsimässä isäntäprojektia ja täyttämässä hakemuslomakkeita).

1. Hakija lähettää meille alustavan ilmoittautumislomakkeen (.doc)  sähköisesti osoitteeseen vaihto(at)alli.fi tai postitse osoitteeseen Allianssin nuorisovaihto, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Ilmoittautumislomake ei sido mihinkään vaan on aloitus hakuprosessille. 

2. Alustavan Ilmoittautumislomakkeen palautettuaan hakija saa ohjeita hakuprosessin käynnistämiseksi, EVS-projektien tietokannan osoitteen sekä tietoja avoinna olevista projekteista sähköpostiinsa. Hakija etsii itselleen sopivan isäntäprojektin. Hakemiseen kannattaa varata reilusti aikaa!

3. Vastaanottava ja lähettävä taho sekä hakija sopivat vapaaehtoisen työnkuvasta, ylläpidosta ja muista käytännön asioista. Tahot tekevät yhdessä myös tukihakemuksen ja alustavan yhteistyösopimuksen. Lähettävä projekti toimittaa tukihakemuksen omalle kansalliselle toimistolleen (Suomessa Opetushallitukseen) tai kohdemaan järjestö oman maansa toimistoon. Vain yhden maan kansallinen toimisto päättää avustuksesta, joten rahoitus tulee joko Suomesta tai kohdemaasta.

3. Kun hyväksymispäätös kansallisesta toimistosta on tullut vapaaehtoinen osallistuu lähtövalmennukseen Suomessa ja tekee matkajärjestelyt.

4. Vapaaehtoinen matkustaa kohdemaahan ja osallistuu tulovalmennukseen kohdemaassa. Vapaaehtoisjakson aikana osallistuja  tekee hänelle määriteltyjä työtehtäviä ja tutustuu paikalliseen kieleen, kulttuuriin ja ihmisiin. Vapaaehtoiselle nimetään oma yhteyshenkilö, joka on apuna maahan tutustumisessa.

5. Vapaaehtoisjakson aikana vapaaehtoinen osallistuu hankkeen väliarviointiin, mikäli hanke kestää yli 6 kuukautta. 

6. Vapaaehtoisjakson päätyttyä tehdään loppuarviointi. Allianssin nuorisovaihdon kautta lähtenyt nuori sitoutuu kertomaan kokemuksistaan muille nuorille esimerkiksi tiedotustapahtumissa, messuilla tai kirjoittamalla kokemuksestaan. 


MIKSI OSALLISTUA?


Haluatko lähteä tekemään vapaaehtoistyötä innostavassa ympäristössä, tutustua toiseen eurooppalaiseen maahan ja kieleen ja samalla kehittää työelämävalmiuksiasi ? 

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS sopii erinomaisesti esimerkiksi välivuotta viettäville tai muille, jotka haluavat tutustua toiseen eurooppalaiseen maahan ja kehittää omia taitojaan ja valmiuksiaan tekemällä vapaaehtoistyötä.

EVS on Euroopan Unionin tukema ohjelma, joten siihen osallistuminen on edullista. Tarjolla on todella paljon erilaisia hankkeita: valinnanvaraa on kulttuurista ympäristöön ja kaikkea siltä väliltä. Vastaanottavan järjestön tehtävänä on järjestää työn lisäksi myös asuminen ja muut käytännön asiat, joten EVS-vapaaehtoiseksi lähteminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai erityistaitoja.

"Muutto uuteen maahan on aina jonkinasteinen haaste. Vieraaseen maahan tulo on kuin hyppy tuntemattomaan sillä onhan sitä jättänyt taakseen kaiken tutun ja turvallisen ja on luotava uusi ystävä- sekä tuttavaverkosto ja opittava uuden maan tavoille. Vieraassa maassa kohtaamamme haasteet antavat meille juurikin mahdollisuuden kasvaa ja oppia asioita ympäröivästä maailmasta mutta etenkin itsestämme. Vaikka vapaaehtoistyö ulkomailla onkin eräänlainen tutkimusmatka omaan itseensä, toivon kuitenkin oppivani jotain belgialaisilta ja voivani tuoda oppimani mukanani kotiin." Janette

"Vapaaehtoistyön lisäksi viikkojen iltoihin ja viikonloppuihin jää runsaasti hyvää aikaa tutustua paikalliseen kulttuuriin, luontoon ja nähtävyyksiin. Itä-Euroopan lyhyistä välimatkoista maasta toiseen sekä edullisesta hintatasosta kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Esimerkiksi Slovakiasta voi tehdä helposti viikonloppuretken Slovakian sisällä oleviin kauniisiin luonnonpuistoihin ja Tatras vuoriston huikeisiin maisemiin tai naapurimaihin Tsekkiin tai Puolaan." Noora

"Vinkkeinä annan ihan vaan avointa mieltä, itse opin sen, että joskus vaaditaan erittäin pitkää pinnaa ja hyvää sopeutumiskykyä erilaisissa/uusissa tilanteissa vieraassa maassa. Paikallisia ei kannata pelätä, vaan rohkeasti opiskelemaan kieltä ja kommunikoimaan ihmisten kanssa. Se tekee kokemuksesta paljon rikkaamman, ja varsinkin jos on pienessä maaseutukaupungissa kuten minä, helpottaa yksinäisyyden tunnetta. Tutustukaa kulttuuriin, tuokaa omanne esille, mutta muistakaa kunnioittaa paikallisia tapoja. Matkustelkaa paljon, jos mahdollista." Ida

"EVS vaikutti vaikutti ainakin välillisesti tulevaisuudensuunnitelmiini, se auttoi näkemään maailmaa uusistä näkökulmista ja kyseenalaistamaan omia arvojani. EVS Puolassa vahvisti myös tuntemustani siitä, että osaamiselleni voisi olla käyttöä kansainvälisessä työssä, oli sitten millaisessa yhteydessä tahansa. Koen olevani myös valmiimpi työelämään Suomessa, EVS antoi minulle korvaamatonta työkokemusta, jonka arvon toivon tulevien työnantajienikin ymmärtävän." Petja

" Ulkomailla eläminen ei ole kaikille, mutta tämä on erittäin hyvä vaihtoehto niille jotka haluavat nähdä maailmaa. Itselleni tärkeimpiä on se, että minua tuetaan monesta suunnasta. Jos miulla on ongelma, voin kääntyä mentorin/koordinaattorin tai lähettävän organisaation suuntaan. Miulle ei ole tullut vielä yhtään ongelmaa, joka miun koordinaattori täällä ei olisi voinut auttaa. Tämä on tosi turvallinen tapa nähdä maailmaa!" Katrina

 

EVS-ohjelman vaikutukset 

 

Eurooppalainen Vapaaehtoisohjelma EVS - Vapaaehtoisten kokemuksia 

Lue lisää kokemuksia EVS -ohjelmasta

 

 

Jäikö kysyttävä? Ota yhteyttä  puh. 044- 4165208 tai vaihto(at)alli.fi

 ohjelma lyhyesti


Ikäraja: 18–30 v

Oleskeluaika: 6–12 kk, myös lyhyempiä jaksoja,

sosiaaliseen vahvistamiseen tarkoitetut jaksot 2-8 viikkoa

Aloitus: ympäri vuoden 

Hakuaika:   Jatkuva, hakuprosessi kestää yleensä noin 4–6 kk 

Maksut:  ei maksuja, pieni osa matkakuluista

Taskuraha: 60–150 e/k

 


ajankohtaista


Ilmoittautumislomake kannattaa täyttää mahdollisimman pian jotta ehtii etsiä projektin hyvissä ajoin ennen seuraavaa tukihakemusten jättöpäivää.

***

Katsothan nettisivujemme etusivulta tietoa ajankohtaisista vapaista paikoista

***  

EVS-ohjelmaan osallistuneiden kokemuksia voit lukea täältä.

  

*** 

Käy myös tutustumassa EVS-vapaaehtoisten blogeihin blogisivuillamme!


kokemuksia