OSALLISTUJASIVUT

MEDIUM TERM VOLUNTEER MTV


Medium Term Volunteer (MTV) -ohjelman kautta voi lähteä vapaaehtoistyöhön Aasiaan, Afrikkaan, Amerikkaan ja Eurooppaan. MTV-projektit kestävät yleensä 1–6 kuukautta.

MTV-projektit liittyvät useimmiten opetustyöhön, sosiaalialaan tai ympäristöön. Kohdemaa ja projekti kannattaa valita omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Näin vapaaehtoisena toimimisesta saa itselleen parhaimman hyödyn esimerkiksi kielitaidon tai työkokemuksen kannalta. Myös projekti hyötyy saadessaan motivoituneen vapaaehtoisen.

Kulttuurienvälinen oppiminen on suurin MTV-projekteista saatava hyöty. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen lähtee yleensä mielenkiinnosta laajentaa omaa maailmankuvaa tutustumalla kohdemaan kulttuuriin ja ihmisiin sekä heidän arkeensa.

Seuraavia kysymyksiä kannattaa pohtia projektia ja kohdemaata valitessaan:

 • - Mitkä kysymykset/mikä ala on minulle itselleni tärkeä? Esimerkiksi ympäristöprojekti saa varmasti motivoituneen vapaaehtoisen hakijasta, jolle ympäristöasiat ovat tärkeitä myös kotimaassa.
 • - Mitä sellaisia taitoja minulla on, joita voin tarjota projektille? Esimerkiksi opetusalan ja ohjaustoiminnan kokemuksesta, hyvästä englannin kielen taidosta tai kiinnostuksesta auttaa toisia oppimaan  voi olla paljon hyötyä paikallisessa kyläkoulussa.
 • - Haluanko oppia jotain uutta? Yleensä projekteissa ei edellytetä aiempaa kokemusta ko. alalta, joten saatat vapaaehtoistyössä hankkia jonkin uuden taidon.
 • - Kuinka pitkäksi aikaa olen valmis sitoutumaan? Esimerkiksi sosiaalialan projekteissa ihmisiin tutustuminen vie aikansa, joten aivan lyhyeksi aikaa niihin ei kannata lähteä. Toisaalta esimerkiksi ympäristöprojekteissa voi jo lyhyessä ajassa saada aikaan konkreettisia tuloksia.
 • - Kuinka kokenut matkailija olen/kuinka paljon minulla on aiempaa kokemusta vieraista kulttuureista? Jos olet hyvin nuori etkä ole koskaan matkustanut yksin, kannattaa rehellisesti pohtia sitä, onko AIDS-projekti keskellä Afrikan maaseutua liian haasteellinen pala, vai kannattaisiko aloittaa oma vapaaehtoisura jostain "helpommasta" projektista.
 • - Stressaannunko helposti ja annan periksi ensimmäisten ongelmien ilmaantuessa? Vastoinkäymisiä tulee eteen usein väistämättä, mutta luovuttaminen ja projektin jättäminen kesken tulisi olla aina viimeinen ratkaisuvaihtoehto. Vapaaehtoistyötä voi kokeilla esimerkiksi Euroopassa järjestettävällä leirillä ennen kuin päättää lähteä toisiin maanosiin pitkäksi ajaksi

Etenkin kehitysmaiden vapaaehtoispaikoista kiinnostuneiden tulee huomioida, että paikan päällä tehtävä työ saattaa poiketa huomattavasti alustavasta projektikuvauksesta. Vapaaehtoishankkeiden kuvaukset ovat yleisluontoisia ja usein vapaaehtoinen voi itse aktiivisesti vaikuttaa siihen mitä tekee. Kansain- ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja vapaaehtoisten välillä saattaa usein olla itse työpanosta tärkeämpi asia. Projektikuvaus on siis vain suuntaa antava, ja vapaaehtoisen tiedot ja taidot vaikuttavat kovasti siihen, mitä hän kohdemaassa oikeasti pystyy tekemään.

Esimerkiksi opetustyössä ei välttämättä ole valmiita opetusmateriaaleja tai vapaaehtoisella ei ole juurikaan välineitä esimerkiksi toiminnan järjestämiseen.

MTV-paikkoja järjestävät partnerijärjestömme ovat jo vuosien ajan sijoittaneet eurooppalaisia vapaaehtoisia projekteihinsa ja tehneet yhteistyötä Alliance of European Voluntary Service -verkoston jäsenten kanssa. Projektit ovat mielenkiintoisia, ja vastaanottavat järjestöt pitävät hyvää huolta vapaaehtoisista.

Projektien tiedot löytyvät maakohtaisilta MTV -sivuilta ja lyhyet kuvaukset useiden maiden projekteista myös vapaaehtoisprojektien hakukoneesta (mutta ei kaikkia). Hakukoneessa hakukriteeriksi kannattaa valita kohdemaa ja MTV/LTV/permanent-projektityypit.  

Varsinkin kesäaikaan Euroopassa on MTV-paikkoja, joiden kuvaukset löytyvät vain hakukoneesta. Nämä paikat ovat usein vapaaehtoisleirien ohjaamista tai muuta sesonkiluonteista vapaaehtoistyötä. Esimerkiksi Islannissa, Saksassa, Italiassa ja Ranskassa on tällaisia paikkoja keväisin haussa. 

Kohdemaat

Alle on koottu maakohtaiset linkit Medium Term Volunteer -projektien kohdemaista. Maakohtaisilla alasivuilla tieto on laajempaa kuin vapaaehtoisprojektien hakukoneen tarjoama tieto. On suositeltavaa tutustua maakohtaiseen tietoon sen maan osalta, johon haluaa vapaaehtoiseksi matkustaa.

Aasia
Etelä-KoreaFilippiinit,  IndonesiaIntiaKambodza,  Vietnam, Japani, Thaimaa, Nepal Kirgisia

Afrikka
Kenia, TansaniaUganda , Etelä-Afrikka

Amerikka
Argentiina, Ecuador, MeksikoPeru, Costa RicaYhdysvallat

Eurooppa

Moldova

Euroopassa on muissakin  maissa paikkoja vaihtelevasti tarjolla, varsinkin kesäksi leiriohjaajana, ks.Eurooppa-sivu ja hakukone

 


KUKA VOI HAKEA ?


MTV-vapaaehtoiseksi hakevan tulee
 • olla iältään vähintään 18-vuotias
 • pärjätä englannilla tai kohdemaan kielellä (espanjan kielen taito edellytyksenä Latinalaiseen Amerikkaan)
 • hoitaa itsenäisesti matkajärjestelynsä
 • olla joustava, oma-aloitteinen ja yhteistyökykyinen
 • pystyä sietämään epävarmuutta ja erilaista aikakäsitystä
 • olla motivoitunut tekemään vapaaehtoistyötä yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa (projekteissa ei välttämättä ole muita eurooppalaisia)
 • sopeutua elämään hyvinkin yksinkertaisissa olosuhteissa
 • kyetä itsenäiseen työskentelyyn.

MILLOIN ?


MTV-vapaaehtoiseksi voi lähteä ympäri vuoden. Useimmiten MTV-projektit alkavat kuukauden alussa. Projektit kestävät yleensä 1–6 kuukautta.

Kannattaa hakea mahdollisimman ajoissa, sillä käytännön matkajärjestelyt (rokotukset jne.) saattavat vielä yllättävän paljon aikaa. Tarvittaessa olemme pystyneet sijoittamaan hakijoita lyhyelläkin varoitusajalla.


MITÄ MAKSAA?


Allianssin ohjelmamaksu 330 euroa maksetaan ohjelmaan hakemisen yhteydessä. Maksuun sisältyy:

 • vapaaehtoistyöpaikan välittäminen
 • henkilökohtainen palvelu koko hakuprosessin ja ohjelmaan osallistumisen ajan
 • ohjelmakohtainen opas
 • lähtijävalmennus (touko- tai elokuussa)
 • kattava ohjelma- ja maakohtainen infopaketti
 • oikeus käyttää nuorisovaihdon osallistujasivuja
 • osallistumistodistus.

Oleskelun alussa maksetaan kohdemaan yhteystoimiston osallistumismaksu. Yleensä osallistumismaksu on noin 200–400 euroa / kuukausi. Osallistumismaksun suuruus kerrotaan projektikuvauksessa ja kohdemaan omalla sivulla (ks. maakohtaiset linkit yllä). Yleensä osallistumismaksu tulee maksaa kohdemaan valuutassa koko oleskelun ajalta jo maahan saavuttaessa, joidenkin maiden kohdalla maksun voi maksaa etukäteen pankin kautta.

Osallistumismaksulla katetaan mm. osallistujien ylläpito, orientaatio ja muu tuki kohdemaassa, lentokenttäkuljetus sekä kehitysmaissa myös kohdemaan järjestön yleisiä vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen liittyviä toimintakuluja. Kehitysmaiden järjestöt eivät saa mitään yhteiskunnan rahoitusta toimintaansa.

Vapaaehtoisten maksamat maksut mahdollistavat monien kehitysmaiden vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan ja maksuilla järjestöt rahoittavat kaikkia toimintaansa liittyviä kuluja kuten työntekijöiden palkat ja muut henkilöstökulut, toimiston vuokra, sähkö, puhelin yms. kuluja. 

Euroopan mtv-projekteissa ei yleensä joudu maksamaan mitään  maksuja kohdemaan järjestölle ja vapaaehtoiset saavat ylläpidon oleskelun ajan.

Vapaaehtoiset maksavat ja järjestävät itse rokotuksensa, viisuminsa sekä matkansa kotoa kohdemaahan. Lisäksi edellytämme vapaaehtoisen ottavan matkavakuutuksen koko oleskelun ajaksi, sillä isäntäprojektit eivät vakuuta vapaaehtoisia . 


MITEN HAETAAN?


Tutustu ensin maakohtaisiin MTV-sivuihin (ks. yllä) ja etsi tämän jälkeen itsellesi mieleiset projektit vapaaehtoispaikkojen hakukoneesta .

 • Hakukriteereiksi sinun kannattaa valita haluamasi kohdemaa(t) sekä projektityypiksi (project type) MTV, LTV tai permanent.
 • Jos olet kiinnostunut tietystä maasta, yksinkertaisinta on valita hakukriteeriksi pelkkä kohdemaa ja etsiä hakutuloksista MTV/LTV- sekä permanent-projektit.
 • Tarjolla olevat projektit näytetään listana, josta voi tarkastella tarkemmin kiinnostavia projekteja. Kottikärry-painikkeella voit valita itsellesi "koriin" sinua eniten kiinnostavia projekteja.

Kannattaa hakea mahdollisimman ajoissa paikan varmistamiseksi juuri itselle mieleisessä projektissa. Vapaisiin paikkoihin voi kuitenkin hakea vielä 1–2 kuukautta ennen projektin alkua.  Jos et löydä mtv-sivullamme kuvattua projektia hakukoneesta niin voit hakea ohjelmaan täyttämällä lomakkeen niin että merkitse projektin kohdalle vain kohdemaan nimen (esimerkiksi Nepal, jossa MTV Nepal- sivulla kuvattu CWC-järjestön projektit eivät ole hakukoneessa).

Hakemuksen eteneminen

1. Täytä sähköinen hakulomake  ja maksa ohjelmamaksu.

 • Vaadittavien henkilötietojen ja motivaatiotekijöiden lisäksi hakulomakkeeseen tulee täyttää kohtaan PROJECT CHOICES ACCORDING TO YOUR PREFERENCES mahdollisimman monta projektia koodeineen, joihin on halukas hakemaan. Jos itseä kiinnostavia projekteja on vain yksi, voi saman koodin täyttää kaikkiin vaadittaviin kenttiin (1–3).
 • Kun olet täyttänyt ja lähettänyt (validate) hakulomakkeen, tulee näytölle ohjeet ohjelmamaksun maksamiseksi  verkkomaksuna. Ohjelmamaksu tulee maksaa heti hakiessa, joten varaa pankkitunnukset valmiiksi. 
 •  Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen yhtedessä verkkomaksuna maksettu ohjelmamaksu kirjautuu automaattisesti järjestelmäämme, jolloin voimme ottaa hakemuksen heti käsittelyyn.

 

2. Liitä hakemukseesi vapaamuotoinen motivaatiokirje (englanniksi tai kohdemaan kielellä). Kuvaa kirjeessä itseäsi, koulutustasi, työkokemustasi ja/tai muita taitojasi ja harrastuksiasi. Kerro myös siitä, miksi olet kiinnostunut lähtemään vapaaehtoistyöhön juuri kyseiseen maahan ta projektiin. Kerro lisäksi, mitä annettavaa ja sinulla on projektille ja mainitse, minkälaisia ovat projektiin liittyvät odotuksesi. Merkitse kirjeeseen selkeästi toivomasi vapaaehtoistyöskentelyn ajanjakso sekä sinua eniten kiinnostavat projektit. Lähetä motivaatiokirje sähköisesti osoitteeseen hakemukset(at)alli.fi.

3. Joihinkin maihin haettaessa hakemukseen tulee liittää myös muita liitteitä kuten CV tai passin kopio Jos vapaaehtoistyötä tehdään lasten parissa tulee hakijan toimittaa myös rikosrekisteriote (tarvittaessa voi toimittaa myöhemmin, tarkemmat ohjeet löytyvät hakulomakkeen lähettämisen jälkeen avautuvilta sivuilta). Tarkista maakohtaisilta sivuilta, tuleeko sinun liittää hakemukseesi muita liitteitä. Jos muita liitteitä tarvitaan, toimita ne meille maakohtaisten sivujen ohjeiden mukaisesti.

4. Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi kaikkine tarvittavine liitteineen, toimitamme sen kohdemaan järjestölle. Sinulle lähetämme tunnukset, joilla pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä Volunteer File Access -palvelun kautta. Kaikki järjestöt eivät ole mukana tuossa järjestelmässä, joten ei kannata huolestua vaikkei oman hakemuksen eteneminen palvelussa näkyisikään, sillä tarkat sijoitustiedot löytyvät aina omalta sijoitustietosivultasi.

Ohjelmaehdot

 • Allianssin ohjelmamaksu on 330 euroa jonka hakija maksaa hakiessa 
 • Mikäli hakija peruu itse lähtönsä tai ei toimita hakuprosesissa tarvittavia liitteitä, ei maksua palauteta
 • Mikäli Allianssi ei pysty sijoittamaan hakijaa, palautetaan maksettu maksu vähennettynä 30 euron toimistokuluilla
 • Vastuurajoitusehto: Allianssin vahingonkorvausvastuu hakijaa kohtaan rajoittuu maksetun 330 euron maksun määrään.

MIKSI OSALLISTUA?


MTV-projektit sopivat täysi-ikäisille itsenäiseen työskentelyyn kykeneville ihmisille, jotka ovat motivoituneita tekemään vapaaehtoistyötä muutaman kuukauden ajan. Vapaaehtoistyöstä saa hyödyllistä työkokemusta ja se on hyvä tapa saada tuntumaa täysin toisenlaisessa kulttuurissa elämiseen.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua kohdemaan arkielämään ja tehdä samalla jotain hyödyllistä paikallisen yhteisön hyväksi. Kohdemaan yhteysjärjestö on vapaaehtoisen tukena koko jakson ajan.

MTV-projektit sopivat esimerkiksi työharjoitteluksi, välivuoden viettäjälle tai kenelle tahansa, joka on kiinnostunut työskentelemään yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoisjakson aikana oppii varmasti paljon, myös itsestään. Yleensä vapaaehtoistyössä olleet kokevat saaneensa lisää itseluottamusta, elämänkokemusta, uusia taitoja ja valmiuksia ja ymmärtävänsä maailmaa ja sen monimuotoisuutta huomattavasti aiempaa paremmin.  Monille vapaaehtoistyöjakso on ollut silmiä avaava kokemus ja antanut uusia ideoita omille tulevaisuudensuunnitelmille.

"Reissu oli ikimuistoinen monella tapaa ja suosittelen muillekin reissua Ecuadoriin! Ihmiset ovat varmasti parasta siellä, kaikki ovat ystävällisiä ja neuvoja saat aina, kun kysyt! Tapasin myös muita ihania ihmisiä sekä Suomesta että muualta. Mutta haluaisinkin rohkaista kaikkia suuntaamaan suoraan vapaaehtoistyöhön, omaa kielitaitoa ei kannata vähätellä, ja vapaaehtoistyössä kieltä oppii todella nopeasti, vaikka aluksi se tuntuisikin mahdottomalta! Itselleni jäi hyvin lämpimät muistot, mutta toisaalta niin monta paikkaa jäi vielä näkemättä ja paljon vapaaehtoistyötä tekemättä, että aion suunnata Ecuadoriin ehkä jälleen ensi vuonna..."

"Olen oppinut paljon itsestäni, siitä miten selviää tilanteista ilman yhteistä kieltä. Opin kokoajan lisää taitoja opettajana ja olen huomannut pystyväni sopeutumaan hyvinkin erilaiseen ympäristöön kuin Suomessa olen tottunut."

Petra, Thaimaa 

"Oli aivan uskomaton matka! Ylivoimaisesti elämäni paras päätös lähteä Tansaniaan tekemään vapaaehtoistyötä. Volunteer centerillä sekä host perheessä oli molemmissa todella mukava asua! Sain elinikäisiä ystäviä ympäri maailmaa ja maailmankuvani avartui huimasti". Sanna, Tansania

" Olen oppinut tuntemaan nepalilaista kulttuuria ja ihmisiä. Olen saanut lisää kärsivällisyyttä ja oppinut arvostamaan enemmän sitä, kuinka voin itse päättää omasta elämästäni . Olen huomannut, että vähemmälläkin (esim.materiaali,raha) voi tulla toimeen ja olla onnellinen. Olen oppinut myös nauttimaan hitaammasta nepalilaisesta elämän menosta, siitä haluan myös ripauksen omaan hektiseen elämään suomessa😊 Aivan mahtava ja avartava kokemus. Päivi, Nepal

 

Jäikö kysyttävää ? Ota yhteyttä puh. 044-416 5208 tai vaihto(at)alli.fi

 

 

 

Lue lisää kokemuksista MTV -ohjelmassaOhjelma lyhyesti


Ikäraja: 18+ v

Oleskeluaika: 1–6 kk

Aloitus: yleensä kuukauden alussa

Hakuaika: 2–6 kk ennen toivottua aloituspäivää

Maksut: Allianssin ohjelmamaksu 330 e + yhteysjärjestön osallistumismaksu 


kokemuksia