OSALLISTUJASIVUT

MTV Indonesia


Indonesiaan voi lähteä vapaaehtoistyöhön eri hankkeisiin. Useimmat hankkeet liittyvät opetukseen, ympäristöön tai sosiaalialaan.

Indonesia on maailman suurin saarivaltio koostuen yli 17 000 saaresta. Indonesia on trooppinen maa, jonka väkiluku on yli 240 miljoonaa.

Köyhyys on yksi Indonesian merkittävistä piirteistä ja suuri osa vapaaehtoistyöhankkeista toimiikin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien parissa (naiset , lapset). 

 


Projektit


Työtehtävät projekteissa vaihtelevat kohteiden tarpeiden mukaan. Osallistujan tulee olla aktiivinen. 

  1. Opettaminen: etenkin englannin mutta myös muiden aineiden opettaminen tai apuopettajana toimiminen paikallisissa kouluissa
  2. Sosiaaliala: lasten ja nuorten parissa työskentely päiväkodeissa ja lastenkodeissa, myös muita sosiaalialan projekteja esimerkiksi naisten parissa.
  3. Ympäristöala, esimerkiksi kierrätys, mangroven suojelu 

Indonesiassa on kolme vapaaehtoisia vastaanottavaa yhteistyöjärjestöä

Lisätietoa

PKBIn 2018 projekteista ,

Dejavaton projekteista (2016-2017)   ja

GREAT Indonesia Programme Book 2018  


Majoitus


Yhteismajoitus muiden vapaaehtoisten kanssa, jos projektissa on samaan aikaan muita vapaaehtoisia tai perhemajoitus paikallisessa isäntäperheessä.

Huomioi, että majoitus on paikallista perustasoa ja eroaa varmasti siitä, mihin olet koto-Suomessa tottunut. Majoitustilat ovat hyvin yksinkertaiset.


Hakeminen


Yleisten hakuohjeiden mukaisesti (ks. MTV-etusivun osio "Miten haetaan?").

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää englanninkielinen motivaatiokirje. Motivaatiokirje lähetetään sähköisesti osoitteeseen hakemukset(at)alli.fi.


MAksut


Allianssin ohjelmamaksu 330 euroa tulee maksaa ohjelmaan hakemisen yhteydessä. 

Oleskelun alussa tulee maksaa kohdemaan yhteysjärjestön osallistumismaksu paikallisessa valuutassa. Osallistumismaksu vaihtelee projekteittain, yleensä se on noin 200-300 euroa kuukaudessa. .Maksulla katetaan vapaaehtoisten ylläpidon, orientaation yms. paikallisten kulujen lisäksi myös yhteysjärjestöjen toimintakuluja.

Takaisinkokemuksia