OSALLISTUJASIVUT

mtv nepal


Allianssin nuorisovaihdolla on Nepalissa kaksi partnerijärjestöä, VIN ja CWC.

VIN Nepal -järjestöllä on vapaaehtoistyötä monilla eri aloilla.

CWC:n kautta on tarjolla vapaaehtoispaikkoja lasten parissä tehtävässä työssä, lähinnä käytännön tehtävissä lastenkodissa. Vapaaehtoisena voi toimia myös  lastentarhassa sekä opetustyössä kouluissa.

 


projektit


Nepalin vapaaehtoisjaksot ovat yleensä 1-4 kuukautta, vapaaehtoinen voi itse päättää vapaaehtoisjaksonsa keston. Ohjelman voi aloittaa aina kuukauden alussa tai puolivälissä.

Vapaaehtoiset voivat työskennellä hyvin erilaisissa projekteissa VIN-järjestön kautta. Tarjolla on erilaisten kohderyhmien parissa tehtävää työtä, opetustyötä kuin myös ympäristöön tai vaikkapa viestintään liittyviä tehtäviä.

Tästä linkistä löydät lisätietoa VIN-järjestön projekteista 

Teaching projects

VINLTV01 - A English at Buddhist Monastery

VINLTV01 - B English at Community School
VINLTV01 - C English for Deaf People
VINLTV01 - D Computer Science
VINLTV01 - E Sports
VINLTV01 - F Yoga
VINLTV01 - G Arts and Crafts
VINLTV01 - H Cultural Immersion & Teaching

Child Development Projects

VINLTV02 - A Childcare: Orphanage
VINLTV02 - B Early Childhood Development
VINLTV02 - C Child Rights & Children's Clubs
VINLTV02 - D Working for Street Children

Public Health Projects

VINLTV03 - A Health and Medical Care
VINLTV03 - B Health, Sanitation & Hygiene Education
VINLTV03 - C Waste Management Project
VINLTV03 - D Animal Care

Environment and Conservation Projects
VINLTV04 - A Agroforestry
VINLTV04 - B Environment Initiative
VINLTV04 - C Water Research
VINLTV04 - D Climate Change Research
VINLTV04 - E Agrofarm

CWC:n kautta tehdään vapaaehtoistyötä lastenkodissa, tarjolla on myös englannin opetustyötä paikallisessa koulussa tai avustajana toimimista lastentarhassa. CWC on nepalilainen lasten hyväksi työskentelevä yleishyödyllinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1995. Järjestön pääasiallinen toiminta on tarjota ilman kotia oleville nepalilaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus kodinomaiseen elämään. Järjestön Katmandun alueella ylläpitämässä lastenkodissa on kerrallaan noin 50 lasta. Osa lapsista on orpoja, osa taas ei jostain syystä voi asua perheensä kanssa.   

Vapaaehtoiset osallistuvat kaikkeen lastenkodin toimintaan, auttavat lapsia läksyissä, järjestävät heille vapaa-ajan toimintaa, retkiä koulun loma-aikoina sekä ovat mukana auttamassa ruokailuissa  ym. arjen askareissa missä apua tarvitaan.

Toinen CWC:n vapaaehtoiskohde on Katmandusta vähän kauempana maaseudulla sijaitseva noin 300 oppilaan koulu, jossa vapaaehtoisille on tarvetta englannin kielen ja matematiikan apuopettajina. Koulussa on luokka-asteita 1-10. Koulun yhteydessä on myös pienimuotoisia viljelyksiä, joiden hoitamiseen vapaaehtoiset voivat halutessaan osallistua. Perhemajoitus. Koulu toivoo vapaaehtoisjakson kestoksi vähintään kolmea kuukautta j

Kolmas CWC:nvapaaehtoispaikka sijaitsee Chitwanissa Nepalin eteläosassa.Se on pieni lastenkoti, jossa on kymmenkunta lasta. Vapaaehtoisen tehtävänä on auttaa lastenkodin arjen askareissa. 

 

Lisätietoa vapaaehtoistyöstä Nepalissa


majoitus


VIN-järjestön vapaaehtoilla majoitus on yleensä isäntäperheessä tai luostarissa. Ohjelman alkuorientaation aikana majoitus on hotellissa muutaman yön, ja sen jälkeen vapaaehtoinen siirtyy isäntäperheeseen tai luostarimajoitukseen.

CWC -Lastenkodissa vapaaehtoistyötä tekevät majoitetaan yleensä isäntäperheessä, jossa heillä on käytössäään oma huone tai huone jaetaan toisen vapaaehtoisen kanssa. 

Huomioi, että majoitus on paikallista perustasoa ja eroaa varmasti siitä, mihin olet koto-Suomessa tottunut. Majoitustilat ovat yksinkertaiset, käytössä on pesu- ja wc-tilat, muttei yleensä kuumaa vettä. 

  


haku


Yleisten hakuohjeiden mukaisesti (ks. MTV-etusivun osio "Miten haetaan?").  Nepalin projekteja ei löydy vapaaehtoisprojektien hakukoneesta vaan hakulomakkeeseen merkitään vaihtoehdon kohdalle Nepal.

Osallistujilta ei vaadita mitään erityistaitoja, riittää että on motivoitunut tekemään vapaaehtoistyötä  ja kiinnostunut elämään nepalilaista arkea. Projekteihin voidaan sijoittaa useampi vapaaehtoinen kerralla, joten ohjelmaan voi hakea ystävän kanssa yhdessä.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää englanninkielinen motivaatiokirje, josta tulee käydä ilmi milloin ja miten kauan haluaa projektissa vapaaehtoistyötä tehdä. Motivaatiokirje lähetetään sähköisesti osoitteeseen hakemukset(at)alli.fi. Lasten parissa työskentelemään menevien vapaaehtoisten tulee myös toimittaa rikosrekisteriote.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai toiveita sijoituspaikan suhteen niin kannattaa olla meihin yhteydessä ennen hakemista.

   


maksut


Allianssin ohjelmamaksu 330 euroa tulee maksaa ohjelmaan hakemisen yhteydessä. 

Ohjelmamaksun lisäksi vapaaehtoinen maksaa kohdemaan partnerijärjestölle ns. ylläpitomaksun, joka on CWC:lle  noin 80 euroa (80 usd) viikossa. Maksu kattaa noudon lentokentältä sekä ylläpidon koko oleskelun ajan. Maksulla katetaan myös muita yhteysjärjestön vapaaehtoisten vastaanottamiseen liittyviä hallinto- ja toimintakuluja.

VIN-järjestön maksut näkyvät alla, heillä on hieman korkeampi hinta mikäli jakso on työharjoittelua, joka vaatii enemmän ohjausta sekä sopimusten tekoa yms. lisätehtäviä isäntäjärjestölle. VINillä ohjelmamaksuun kuuluu lentokenttäkuljetusten lisäksi perehdytys ja ylläpito sekä tukipalvelut jakson ajan sekä järjestön hallintokuluja.

Duration Volunteer Intern
4 weeks 540 EUR 600 EUR
5 weeks 610 EUR 680 EUR
6 weeks 680 EUR 760 EUR
7 weeks 750 EUR 840 EUR
8 weeks 820 EUR 920 EUR
For each extra week  + 70 EUR + 80 EUR


muuta huomioitavaa / kokemuksia
kokemuksia