OSALLISTUJASIVUT

mtv nepal


Nepalissa on tarjolla vapaaehtoispaikkoja lasten parissä tehtävässä työssä, lähinnä käytännön tehtävissä lastenkodissa. Vapaaehtoisena voi toimia myös  lastentarhassa sekä opetustyössä kouluissa.

 


projektit


Nepalin vapaaehtoisjaksot ovat yleensä 1-4 kuukautta, vapaaehtoinen voi itse päättää vapaaehtoisjaksonsa keston. Ohjelman voi aloittaa aina kuukauden alussa tai puolivälissä. Vapaaehtoiset työskentelevät yleensä lastenkodissa, tarjolla on myös englannin opetustyötä paikallisessa koulussa tai avustajana toimimista lastentarhassa.

Mikäli vapaaehtoiseksi haluavalla on muita toiveita sijoituspaikan suhteen niin kannattaa olla meihin yhteydessä ennen hakemista. 

Yhteistyökumppanimme on nepalilainen lasten hyväksi työskentelevä yleishyödyllinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1995. Järjestön pääasiallinen toiminta on tarjota ilman kotia oleville nepalilaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus kodinomaiseen elämään. Järjestön Katmandun alueella ylläpitämässä lastenkodissa on kerrallaan noin 50 lasta. Osa lapsista on orpoja, osa taas ei jostain syystä voi asua perheensä kanssa.   

Vapaaehtoiset osallistuvat kaikkeen lastenkodin toimintaan, auttavat lapsia läksyissä, järjestävät heille vapaa-ajan toimintaa, retkiä koulun loma-aikoina sekä ovat mukana auttamassa ruokailuissa  ym. arjen askareissa missä apua tarvitaan.

Toinen vapaaehtoiskohde on Katmandusta vähän kauempana maaseudulla sijaitseva noin 300 oppilaan koulu, jossa vapaaehtoisille on tarvetta englannin kielen ja matematiikan apuopettajina. Koulussa on luokka-asteita 1-10. Koulun yhteydessä on myös pienimuotoisia viljelyksiä, joiden hoitamiseen vapaaehtoiset voivat halutessaan osallistua. Perhemajoitus. Koulu toivoo vapaaehtoisjakson kestoksi vähintään kolmea kuukautta j

Kolmas vapaaehtoispaikka sijaitsee Chitwanissa Nepalin eteläosassa.Se on pieni lastenkoti, jossa on kymmenkunta lasta. Vapaaehtoisen tehtävänä on auttaa lastenkodin arjen askareissa. 

 

Lisätietoa vapaaehtoistyöstä Nepalissa


majoitus


Lastenkodissa vapaaehtoistyötä tekevät majoitetaan yleensä isäntäperheessä, jossa heillä on käytössäään oma huone tai huone jaetaan toisen vapaaehtoisen kanssa. 

Huomioi, että majoitus on paikallista perustasoa ja eroaa varmasti siitä, mihin olet koto-Suomessa tottunut. Majoitustilat ovat yksinkertaiset, käytössä on pesu- ja wc-tilat, muttei yleensä kuumaa vettä. 

  


haku


Yleisten hakuohjeiden mukaisesti (ks. MTV-etusivun osio "Miten haetaan?").  Nepalin projekteja ei löydy vapaaehtoisprojektien hakukoneesta vaan hakulomakkeeseen merkitään vaihtoehdon kohdalle Nepal.

Osallistujilta ei vaadita mitään erityistaitoja, riittää että on motivoitunut tekemään vapaaehtoistyötä lasten parissa ja kiinnostunut elämään nepalilaista arkea. Lastenkotiin ja kouluun voidaan sijoittaa useampi vapaaehtoinen kerralla, joten ohjelmaan voi hakea ystävän kanssa yhdessä.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää englanninkielinen motivaatiokirje, josta tulee käydä ilmi milloin ja miten kauan haluaa projektissa vapaaehtoistyötä tehdä. Motivaatiokirje lähetetään sähköisesti osoitteeseen hakemukset(at)alli.fi.Hakijoiden tulee myös toimittaa rikosrekisteriote.

 

   


maksut


Allianssin ohjelmamaksu 330 euroa tulee maksaa ohjelmaan hakemisen yhteydessä. 

Ohjelmamaksun lisäksi vapaaehtoinen maksaa kohdemaan partnerijärjestölle ns. ylläpitomaksun, joka on noin 70 euroa (80 usd) viikossa. Maksu kattaa noudon lentokentältä sekä ylläpidon koko oleskelun ajan. Maksulla katetaan myös muita yhteysjärjestön vapaaehtoisten vastaanottamiseen liittyviä hallinto- ja toimintakuluja.

  


muuta huomioitavaa / kokemuksia
kokemuksia