OSALLISTUJASIVUT

MTV Uganda


Ugandaan voi lähteä MTV-vapaaehtoiseksi 1–6 kuukaudeksi. 

Vapaaehtoisprojekteja on tarjolla eri aloilla. Kannattaa tutustua huolellisesti alla oleviin projektikuvauksiin ennen hakemista. Ugandaan hakevilta edellytetään itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, sillä vapaaehtoisten tehtäviä ei ole projekteissa tarkasti määritelty. 


PROJEKTIT


 • Työtä on vaihtelevasti eri aloilla, kuten sosiaalialalla, koulutusalalla ja järjestötyössä. Vapaaehtoinen voi työskennellä esimerkiksi sairaalassa, lastentarhassa, koulussa tai järjestössä.
 • Usein vapaaehtoinen työskentelee useammassa kuin yhdessä projektissa samanaikaisesti.
 • Joissain projekteissa saattaa olla useampi vapaaehtoinen, mutta saatat olla myös ainoa vapaaehtoinen projektissa kyseisenä aikana.
 • Kouluissa työskennellään yleensä 5–7 tuntia/päivä, muissa projekteissa 8 tuntia/päivä.
 • Jokaisen osallistujan odotetaan kirjoittavan vastaanottavalle järjestölle raportti oleskelustaan.
 • Työtehtävät vaihtelevat, ja riippuu myös osallistujan kieli- ja muista taidoista, miten hänet sijoitetaan.
 • Ennen työn aloittamista työntekijä perehdytetään tulevaan työhön viikon mittaisella orientaatioviikolla, lisäksi välitapaamisia järjestön henkilökunnan kanssa kerran kuussa.
 • Jotkut projekteista, esim. AIDS-potilaiden parissa tehtävä työ, voivat olla henkisesti raskaita. Tähän on syytä varautua ja asennoitua jo etukäteen.
 • Kannattaa ottaa huomioon, että ugandalainen aikakäsitys poikkeaa suomalaisesta, eikä kaikki tapahdu välttämättä aikataulujen ja suunnitelmien mukaan.
 • Matkaan kannattaa lähteä avoimin mielin ja ilman suuria ennakko-odotuksia: esimerkiksi projektitehtävät saattavat muuttua alkuperäisestä.
 • Ennen lähtöä kannattaa tutustua Ugandaan niin paljon kuin mahdollista ja olla paikan päällä aktiivinen kulttuuriin tutustumisessa.

Tutustu tarkemmin Ugandan MTV-projekteihin tästä  .

Voit myös lukea Nooran ja Marin blogia jossa he kertovat kokemuksistaan Ugandassa. Tästä blogiin


MAJOITUS


Majoitusvaihtoehdot ovat vastaanottavan järjestön vierastalo  Kampalan lähistöllä tai perhemajoitus. Vierastaloon majoittuvat vapaaehtoiset valmistavat ja kustantavat itse oman ruokansa. Kannattaa muistaa, että majoitus on paikallista perustasoa ja eroaa varmasti paljon siitä, mihin olet Suomessa tottunut. Majoitus voi olla hyvinkin yksinkertaisissa olosuhteissa.


HAKU


Yleisten hakuohjeiden mukaisesti (ks. MTV-etusivun osio "Miten haetaan?"). On suositeltavaa hakea viimeistään 2 kuukautta ennen toivottua aloitusta.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää englanninkielinen motivaatiokirje. Motivaatiokirje lähetetään sähköisesti osoitteeseen hakemukset(at)alli.fi.


MAKSUT


Allianssin ohjelmamaksu 330 euroa maksetaan heti ohjelmaan hakemisen yhteydessä.

Oleskelun alussa maksetaan yhteysjärjestön osallistumismaksu, joka on 
1-3 kuukauden vapaaehtoistyöjaksolta 500 euroa. Lisäkuukaudet maksavat 80 euroa/kuukausi. Osallistumismaksulla katetaan osallistumiseen paikan päällä liittyvät kulut ,kuten lentokentältä nouto saavuttaessa, vapaaehtoisen perehdytys, tuki ja majoitus. Vapaaehtoisten maksama maksu mahdollistaa vapaaehtoisten vastaanottamisen, eli niillä katetaan myös vastaanottavan järjestön toimintakuluja.kokemuksia