OSALLISTUJASIVUT

Graduate Work Experience -ohjelmaHumak, YH Novia ja Allianssin nuorisovaihto ovat muodostaneet Graduate Work Experience -konsortion, jonka tavoitteena on lisätä vastavalmistuneiden kielellistä ja kulttuurienvälistä kompetenssia sekä kehittää työelämävalmiuksia.

Työharjoittelujakso lisää eurooppalaisen toimintaympäristön tuntemusta ja edistää työmarkkinoille sijoittumista.Valmistumisen jälkeen työharjoittelua voivat konsortion kautta lähteä suorittamaan yhteisöpedagogit, kulttuurituottajat, sosionomit ja viittomakielen tulkit.

Vastavalmistuneiden harjoittelu tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu vuoden kuluessa valmistumisesta. Harjoittelu voi alkaa valmistumisen jälkeen, mutta apurahaa on haettava ja harjoittelusopimus on allekirjoitettava ennen valmistumista.

Harjoittelun yhtäjaksoinen kesto on vähintään 2 kk ja enintään 6 kk. Harjoittelun tulee ajoittua niin että se loppuu viimeistään syyskuun 2018 lopussa. Harjoitteluajalle saatava tuki on 330 - 380 euroa kuukaudessa kohdemaasta riippuen. Osallistuja maksaa ja järjestää itse matkansa kohdemaahan ja ottaa matkavakuutuksen matkan ajaksi.

Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot mukaanlukien tutkimuslaitokset, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt. Harjoittelua ei voi suorittaa EU:n toimielimissä. Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Opiskelija kantaa päävastuun harjoittelupaikkansa hankkimisesta, mutta Allianssin nuorisovaihdon verkostot tarjoavat monia erilaisia mahdollisuuksia, jos omatoiminen haku ei tuota tuloksia.

Hakijoiden tulee hakea mukaan ohjelmaan hyvissä ajoin ennen valmistumistaan.

2017-2018 toimintakautena apurahoja on käytössä 8 henkilölle.

HAKUOHJEET

Kansainvälisen työharjoittelun suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin!

Graduate Work Experience -ohjelmassa päävastuu työharjoittelupaikan etsimisessä on opiskelijalla, mutta tarvittaessa Allianssin nuorisovaihto voi omien kanaviensa kautta myös etsiä soveltuvaa harjoittelupaikkaa kun olemme saaneet täytetyn hakemuksen liitteineen.

Aloita siis hakuprosessi mahdollisimman ajoissa täyttämällä GWE-hakulomake  ja lähettämällä se Allianssin nuorisovaihtoon osoitteeseen hakemukset(at)alli.fi. Saatuamme hakemuksesi otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä muiden liitteiden (CV, motivaatiokirje, opintosuoritusote, valokuva) toimittamisesta.

Jos sinulla on jo mahdollinen harjoittelupaikka niin merkitse sen yhteystiedot hakemukseen.


Lisätietoja puh. 044-416 5208, sähköposti vaihto(at)alli.fi
HUOM ! Tämä ohjelma on vain Humakista ja Noviasta valmistuville!  Vielä vapaita paikkoja keväällä valmistuville !

OSALLISTUJAKOKEMUS

Tästä voit lukea ohjelmaan osallistuneen Jaken kokemuksia Islannista

kokemuksia